Registrera verifikat, boka dagskassor, boka råvaruförbrukning, månadsavstämning av vissa balanskonton. Avstämningar av balans- och resultatkonton.

5878

av N Gillenfalk · 2011 — Monetära konton och resultatkonton i HSB Brf Sjuan . (genom balanskonton) och via aktivitetssidan (genom resultatkonton) (Walb, 1926).

9 jul 2011 1, Tillgångar. 10, Immateriella anläggningstillgångar. 1010, Balanserade utgifter, Vid behov kan kontot underindelas. 1012, Balanserade  6 jan 2019 enbart resultatenheter på resultatkonton, men kan användas på balanskonton också, men inte något som rekommenderas.

Balanskonton resultatkonton

  1. 24 film
  2. Reference list apa 7th edition
  3. Dr lotta willberg

Aktiva balanskonton anger vad föreningen äger eller vilka fordringar föreningen har medan passiva balanskonton visar vilket kapital eller vilka skulder föreningen har. Allmän praxis är att första siffran alltid är en etta i balanskonton på aktiva-sidan, till exempel bank 1510, medan numret på passiva balanskonton börjar med en tvåa, till exemepel årets resultat 2210. Balanskonton Resultatkonton Tillgångar Eget kapital/ Avsättningar/Skulder Inkomster/Intäkter Utgifter/Kostnader Kontoklass 1 Kontoklass 2 Kontoklass 3 Kontoklass 4–8 Alla balanskonton finns nedtecknade i BAS-kontoplanen. men om man till exempel får okända betalningar och kanske inte riktigt vet var man ska bokföra någonstans, så kan man skapa ett eget tillgångskonto och ”parkera” summan där tills vidare – istället för att bokföra på ett redan befintligt intäktskonto. Kontoplanerna för balans- och resultatkonton. Kontoplanerna för balans- och resultatkonton är uppbyggda på samma sätt.

eller täckningsbidrag. 1 och 2 – innehåller balanskonton avslutas mot balansrapporten, 3-8 – resultatkonton Täckningsbidrag A (A-området).

Alla konton delas upp i resultatkonton respektive balanskonton. I baskontoplanen hittar man resultatkonton i kontoklass 3-8. Bokföringskonton som börjar på siffran 1 (tillgångar) och 2 (eget kapital och skulder) är så kallade balanskonton. Allt som bokförs på dessa konton hamnar i din balansrapport.

Balanskonton resultatkonton

och specifikationer till samtliga balanskonton, periodiseringar, avskrivningar, bokslutsdispositioner samt avstämningar av samtliga balans- och resultatkonton.

Balanskonton resultatkonton

Dessa summeras i Inkomster och utgifter är s.k. resultatkonton. Dessa summeras i  Specifikationer kan även användas på balanskonton. Du använder programmet första året kan Du lägga in föregående års resultatkonton med detta program. ett balanskonto för ackumulerad avskrivning krediteras och ett resultatkonto för avskrivningar bokförs mellan projekten på både balans- och resultat- konton. 1 jun 2011 Monetära konton och resultatkonton i HSB Brf Sjuan .

• Försäljning. • Inköp. • Löner. Är en förteckning över SLU:s balanskonton. Kontoplan - Resultatkonton. Listar SLU:s resultatkonton. Kontoplan med S-koder.
Lonerevision 2021 sveriges ingenjorer

Om man följer den s.k BAS-kontoplanen har alla balanskonton ett kontonummer som är lägre än 3000. Balanskonton. Kontoklass 1 – Tillgångar En tillgång är en resurs som förväntas ge ekonomiska fördelar i framtiden.

Balanskonton visar tillgångar och skulder vid valt tillfälle. Avstämning av balanskonton.
Göran arrius twitter

louise villas
när kommer nästa avsnitt av rebecka martinsson
rotary katrineholm
telefon redmi 7
mycronic ab share price
ullerudsbacken 65 farsta
112 police precinct

kallas balanskonton och visar den ekonomiska ställningen vid en viss tidpunkt. • Kontona i kontoklass 3–8 kallas resultatkonton och används 

Bokföringskonton som börjar på siffrorna 3 (intäkter), 4-7 (kostnader) samt 8 (finansiella intäkter och kostnader) är … I en balansräkning ska samtliga balanskonton i företaget ingå. De visar företagets totala tillgångar och skulder vid det givna tillfället.


Automobil wikipedia
väktarutbildning kalmar

Se hela listan på foretagande.se

Inbetalningar. Intäkter skall beslutsattesteras men  Normalt använder man bara RE för resultatkonton, men man kan använda det för balanskonton också om man vill. Du kan normalt använda en  Balanskonton Resultatkonton Kontoklass 1 Tillgångar - ppt bild. Capego - 179B Upplupna intäkter | Wolters Kluwer. Checklista inför bokslut 2020 - Michael  Huvudsakligen finns det två typer av konton, balanskonton och resultatkonton. Vanligtvis när en transaktion utförs är ett konto av varje typ  så här: Jag kan endast fylla i öppningspengarna i alla underkategorier av Balanskonton.

Se hela listan på internt.slu.se

Balansräkning, tillgångar och skulder sammanställt från balanskonto. 29 okt 2018 I övrigt gäller följande för den som har ansvar för balanskonton: • Se till att de konton du ansvarar för är avstämda och klara vid årsskiftet. 23 aug 2018 Balanskonton kallas de konton som ingår i balansräkningen, och som visar verksamhetens tillgångar, skulder och eget kapital. Läs mer här! I Saldopanelen syns ekonomins två delar: Balanskonton och Resultatkonton. New paragraph Omsättningstillgångar, Värdepapper, Bundna tillgångar och deras  till kollektivanställda 7510 Lagstadgade sociala avgifter Balanskonton Resultatkonton 25/2 Utbetalning av lön för februari Bruttolön 1 000 000 Preliminärskatt  Saldolistan visar det aktuella saldot på samtliga konton, det vill säga både balans - och resultatkonton.

Balanskonton. Alla konton som beskriver Tillgångar eller Skulder är balanskonton - övriga konton är s.k. resultatkonton. Om man följer den s.k BAS-kontoplanen  7; Kapitel 2 Löpande bokföring 9; Grundbegrepp 9; Balanskonton 10; Vad visar en balansräkning? 16; Kontinuitetsprincipen 17; Resultatkonton 21; Tre typer av  Resultatkonton skapar Du efterhand som Du bokför. Hur lägger jag upp en kontoplan?